February 26, 2019

More about me

  • Diploma’s Thesis

   Development of client/server systems using PowerBuilder
   Razvoj sistemov tipa odjemalec/strežnik z orodjem PowerBuilder
  • 2002 Received a Master’s degree
 • Master’s Thesis

  Configuration management as the basis for improving the program process
  Upravljanje konfiguracije kot podlaga za izboljšanje programskega procesa
Top